Home

Presentatie boek Weg van Oolde

Weg van Oolde. Zo heet het boek met werk van H.W. Heuvel (1864-1926), dat op vrijdag 3 september 2021 is verschenen. Lees hier verder over de boekpresentatie en bekijk de inhoudsopgave van het tweede boek in de Oolde-trilogie.


Omslag van Weg van Oolde

Meesterwerk van H.W. Heuvel verschijnt onder titel Oolde, mijn Oolde

Onder de titel Oolde, mijn Oolde verscheen april 2020 bij uitgeverij Aspekt in Soesterberg een herziene en uitvoerig toegelichte twaalfde druk van Oud-Achterhoeksch boerenleven, de klassieker van Hendrik Willem Heuvel(1864-1926). Een passende presentatie was gepland voor half april, maar werd door de problemen rond het coronavirus zeer onzeker. Daarom is besloten het boek onmiddellijk voor de verkoop beschikbaar te stellen.


Omslag van Oolde, mijn Oolde

De titel van deze geannoteerde uitgave is ontleend aan een uitroep van Heuvel en heeft betrekking op de geliefde buurtschap Oolde bij Laren (Gelderland) waarin hij opgroeide. Deze nieuwe uitgave biedt de lezer een beknopte biografie van Heuvel, een literair-psychologische analyse van de schrijver, genealogische, topografische en kerkhistorische bijzonderheden, deels verwerkt in de kleine 2500 voetnoten die deze uitgave rijk is.

Lees hier verder.


Studiekring Hendrik Willem Heuvel

Op 11 mei 2013 is de ‘Studiekring Hendrik Willem Heuvel’ opgericht door initiator Derk Jansen. Een aantal liefhebbers van het werk van meester Heuvel (1864-1926) – alleen al door zijn Oud-Achterhoeksch Boerenleven een icoon in de Achterhoek – heeft zich daarin verzameld om meer bekendheid te geven aan zijn boeken, artikelen, plaatsbeschrijvingen en andere activiteiten. Ook Heuvels leven is onderwerp van studie.

Voorzitter van de Studiekring is René Nijhof uit Arnhem. Hij is tevens voorzitter van de vereniging ‘Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum de Lebbenbrugge’ te Borculo, waarvan Heuvel de geestelijke vader is.

Arend Heideman is secretaris. Voor vragen en inlichtingen aangaande de Studiekring is hij bereikbaar via het Contact formulier.

Verder bestaat de Studiekring uit Leo van Dijk, Willem Ouweneel, Tonny Roeterdink en Gerda Stokreef-Braakman. Beide laatstgenoemden zijn ook lid van de Larense Heuvel Werkgroep.

Henk Krosenbrink en Johan Onstenk, kleinzoon van meester Heuvel, waren tot hun dood, zomer 2016, lid van de Studiekring. In januari 2018 hebben we door zijn plotseling overlijden ook afscheid moeten nemen van ons lid Henk Harmsen.

Op deze site van de Studiekring wordt bekendheid gegeven aan haar activiteiten, waaronder de publicatie van (deel)studies of bijeenkomsten rond de persoon Heuvel. Aan de bovenkant van deze pagina vindt u de verschillende keuzemogelijkheden, waarachter artikelen, overzichten, afbeeldingen, publicaties, e.d. zijn gerubriceerd. Onder het kopje Film vindt u allerlei beeldende verslagen van activiteiten die met het leven en werk van meester Heuvel hebben te maken.

Onder de kop Actueel worden actuele zaken rond Heuvel vermeld, maar we plaatsen daar ook (onderzoeks-) vragen of foto’s, met het verzoek aan de lezer daarop te reageren en zo op een interactieve manier Heuvel belangstellenden, liefhebbers en kenners met elkaar in contact te brengen.

Onder de kop Persbericht kunt u alle in de media gepubliceerde berichten vinden.

Als u wilt reageren op onze activiteiten of daar vragen over wilt te stellen, kan dat door de knop Contact te gebruiken.