Home

Slotboek Heuvel-verhalen gonst van ‘Een nieuw Oolde’

De vele liefhebbers van het werk van de grote Achterhoekse schrijver H.W. Heuvel (1864-1926) komen enorm aan hun trekken. Het derde en laatste boek in een reeks wordt al zaterdag 22 oktober 2022 in de Joriskerk in Borculo gepresenteerd. Een nieuw Oolde, luidt de titel. Hierin staat het slot van de verhalen uit zijn Gelselaarse en de daarop volgende Borculose periode. Binnen drie jaar weet hiermee een naar hem genoemde studiekring de Oolde-trilogie af te ronden.

In dit nieuwe boek, met voor een groot deel niet eerder gepubliceerde verhalen van Heuvel, komt als vanzelf een vraag naar voren. In hoeverre kregen achtereenvolgens Gelselaar, Borculo en Tongeren, de geliefde buurtschap waar zijn schoonouders woonden, een soortgelijke betekenis als zijn geboorteplek Oolde, een ‘nieuw Oolde’?

Lees hier verder.


Studiekring Hendrik Willem Heuvel

Op 11 mei 2013 is de ‘Studiekring Hendrik Willem Heuvel’ opgericht door initiator Derk Jansen. Een aantal liefhebbers van het werk van meester Heuvel (1864-1926) – alleen al door zijn Oud-Achterhoeksch Boerenleven een icoon in de Achterhoek – heeft zich daarin verzameld om meer bekendheid te geven aan zijn boeken, artikelen, plaatsbeschrijvingen en andere activiteiten. Ook Heuvels leven is onderwerp van studie.

Voorzitter van de Studiekring is René Nijhof uit Arnhem. Hij is tevens voorzitter van de vereniging ‘Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum de Lebbenbrugge’ te Borculo, waarvan Heuvel de geestelijke vader is.

Arend Heideman is secretaris. Voor vragen en inlichtingen aangaande de Studiekring is hij bereikbaar via het Contact formulier.

Verder bestaat de Studiekring uit Leo van Dijk, Willem Ouweneel, Tonny Roeterdink en Gerda Stokreef-Braakman. Beide laatstgenoemden zijn ook lid van de Larense Heuvel Werkgroep.

Henk Krosenbrink en Johan Onstenk, kleinzoon van meester Heuvel, waren tot hun dood, zomer 2016, lid van de Studiekring. In januari 2018 hebben we door zijn plotseling overlijden ook afscheid moeten nemen van ons lid Henk Harmsen.

Op deze site van de Studiekring wordt bekendheid gegeven aan haar activiteiten, waaronder de publicatie van (deel)studies of bijeenkomsten rond de persoon Heuvel. Aan de bovenkant van deze pagina vindt u de verschillende keuzemogelijkheden, waarachter artikelen, overzichten, afbeeldingen, publicaties, e.d. zijn gerubriceerd. Onder het kopje Film vindt u allerlei beeldende verslagen van activiteiten die met het leven en werk van meester Heuvel hebben te maken.

Onder de kop Actueel worden actuele zaken rond Heuvel vermeld, maar we plaatsen daar ook (onderzoeks-) vragen of foto’s, met het verzoek aan de lezer daarop te reageren en zo op een interactieve manier Heuvel belangstellenden, liefhebbers en kenners met elkaar in contact te brengen.

Onder de kop Persbericht kunt u alle in de media gepubliceerde berichten vinden.

Als u wilt reageren op onze activiteiten of daar vragen over wilt te stellen, kan dat door de knop Contact te gebruiken.