Actueel – Augustus 2017 b

In tegenstelling tot wat er in het bericht van maart 2017 is gemeld, heeft de presentatie van het Heuvelboek van de studiekring dus afgelopen mei niet kunnen plaatsvinden. De samenstelling van het boek leverde toch nog zoveel werk op dat 20 mei niet haalbaar bleek.
De leden van de studiekring, plus andere betrokkenen, betreuren dit uitstel zeer. De presentatie had mooi samen kunnen vallen met de opening van de Hoetinck tentoonstelling, die nu te zien is in de museumboerderij de Lebbebbrugge (zie persbericht).
Er wordt alles in het werk gesteld om in het komend najaar een nieuwe datum te prikken om het boek alsnog te presenteren. Wij houden u daarover uiteraard via deze site op de hoogte.
Verder is nog te vermelden dat er ook aan een tekst over Heuvel, bestemd voor Wikipedia, is gewerkt door onze voorzitter René Nijhof en secretaris Derk Jansen. Vanaf deze week (begin augustus) is die op die site te lezen.