Actueel – Maart 2017

De definitieve datum voor de presentatie van ons Heuvel-boek is bekend. De plannen voor twee bijeenkomsten op twee verschillende dagen, zoals op deze website vermeld is, zijn bijgesteld vanwege het niet beschikbaar zijn van de beoogde ruimte en praktische bezwaren.
Daarom is er besloten om één bijeenkomst te houden en wel op zaterdag 20 mei in museumboerderij de Lebbenbrugge, bij Borculo.
Tijdens deze bijeenkomst zal het Heuvelboek worden gepresenteerd en zullen een aantal schrijvers wat vertellen over hun bijdrage aan het boek. Tevens zal die dag een tentoonstelling over de fotograaf Hoetinck worden geopend, wat mooi aansluit bij de presentatie van het Heuvelboek. Het volledige programma van de bijeenkomst zal z.s.m. worden bekendgemaakt.
In de pers wordt er langzamerhand ook al het e.e.a. bekend gemaakt over ons Heuvelboek. In de Gelderlander, editie Achterhoek, stond woensdag 11 januari al een artikel van Henk Harmsen over de bijdrage van André van Gessel aan het Heuvelboek, over het heimwee van Heuvel.

Om verder alvast in de stemming te komen kunt u op Youtube het filmpje bekijken dat Arend Heideman heeft gemaakt. Daarin vertelt de voorzitter van onze studiekring René Nijhof, over de aanleiding om een Heuvelboek uit te geven.

Link naar het filmpje over het Heuvelboek  (https://www.youtube.com/watch?v=PK6Y69r-SrU)

Wat verder vermeldenswaardig is, is dat dat er naast ons Heuvelboek in de komende tijd meer werk zal worden uitgegeven, dat gelinkt is aan het werk van Heuvel. Allereerst komt studiekring-lid Arend Heideman met een lijvig werk. Hij schreef na een eeuw een vervolg op het verhaal ‘Een aantrekkelijk type van Achterhoekse vroomheid’, dat Heuvel publiceerde op zaadhandelaar en buurman Jan Harmen Kolkman uit Gelselaar. Eén van de hoofdpersonen in Heideman’s boek is de laatste boer en ‘schatbewaarder’ van het dorp, de nu 90-jarige Jan Ruiterkamp, die woont op de monumentale boerderij Winkels. De exacte datum van publicatie is nog niet bekend, maar zodra die er is melden we dat op deze website en er zal natuurlijk ook ruim aandacht in de media aan worden geschonken.
Een ander werk dat gaat verschijnen, maar ook daarvan is datum nog niet bekend, is een boek van Johan van Rhijn, achterkleinzoon van meester Heuvel. Hij heeft doorgeborduurd op zijn bijdrage aan het Heuvelboek, ‘Nazaten in de familie’, waarin hij beschrijft hoe de nazaten van Hendrik Heuvel nu tegen hun beroemde voorvader aankijken. Daarin krijgen we een mooie inkijk in de familie Heuvel, anno 2017.