Actueel – Oktober 2016

Afgelopen is de studiegroep weer bijeen geweest in de Lebbenbrugge en hoofdbestanddeel van de agenda was de gang van zaken rond het uit te geven boek over Heuvel. Alle bijdragen zijn binnen in hun definitieve versie en Wim van Heugten en Henk Harmsen kwamen met een (voorlopige) inhoudsopgave. Deze werd aangevuld door een mooie indeling van Lex Schaars. Aan die titel is veel aandacht besteed in de vorige en afgelopen bijeenkomst (zie onder bijeenkomsten de verslagen). Uiteindelijk is er gekozen voor de titel ‘In het voetspoor van Meester Heuvel’ met als ondertitel ‘filosoof, volkskundige, inspirator en schrijver’.
De planning is om het boek in het voorjaar van 2017 te presenteren. In mei zal er een bijeenkomst worden georganiseerd bij het Erfgoedcentrum  in Doetinchem. Daar zal tevens een tentoonstelling met stukken uit het archief van Heuvel worden ingericht. In de pers en op deze website zal ruimschoots van te voren meer info worden gegeven over zowel het boek, de presentatie en de tentoonstelling.
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de studiekring hebben we ook al weer verder gekeken dan 2017. Wat kan een volgende activiteit, na de uitgave van ons boek zijn? We denken daarbij weer aan een symposium in 2018, zoals in 2013 in Gelselaar. Na vijf jaren kan dat ook wel weer eens. Al brainstormend kwamen er al weer mooie ideeën naar boven wat betreft geschikte onderwerpen voor dat symposium: de ‘heidense’ Heuvel, Heuvel als wandelaar, Heuvel en de techniek of de religieuze ontwikkeling van Heuvel. Daarbij willen we ook kijken naar andere, eigentijdse vormen als beeld, drama, muziek en toneel, om bepaalde onderwerpen in te gieten en niet alleen lezingen te houden.

Tenslotte: de website is ook bijgewerkt. Dat betekent onder andere dat er een aantal links naar m.n. de website Delpher zijn geplaatst bij het werk van Heuvel. Daardoor heeft u als bezoeker rechtstreeks toegang tot artikelen van Heuvel, die anders niet zo toegankelijk zijn. Ook zijn er filmpjes geplaatst (of links daarvan) van de activiteiten in Laren en Gelselaar, afgelopen zomer.

Bijgaand een foto uit het werk van fotograaf Hoetink, waarover in het uit te geven Heuvelboek ook een artikel is gewijd. Het komt uit het fotoboekje ‘Achterhoek en Liemers en ander landelijk Nederland, gezien door de lens van B.J. Hoetink’, uitgegeven door het Staring Instituut in Doetinchem, tekst en selectie teksten A. Doedens. 1995.

Erfgoedprijs voor Arend Heideman De opvoering van het korte toneelstuk zaterdag in Gelselaar Bie Winkels over Heuvel’s jeugdliefde, was een groot succes, maar kreeg voor studiekring lid Arend Heideman nog extra glans. Ruim een half uur voor de eerste opvoering kende de gemeente Berkelland hem tijdens deze Open Monumentendag haar eerste erfgoedprijs toe. Dat kon in Gelster direct hierna al worden gevierd. In de vorm van vijf goed bezochte opvoeringen van het toneelstuk ‘Als de zwaluw ons verlaat’, door enkele jeugdige Gelselaar spelers en met Ben Wagenvoort als verteller (en schrijver van de aangepaste tekst hiervoor uit Oud-Achterhoeksch Boerenleven). Zo werd dit prachtige verhaal verder verteld aan nieuwe generaties. Arend geeft aan dat hij voor de prijs geen mooiere gelegenheid zou weten dan bij het zwaluwenverhaal, dat een prominente rol krijgt in zijn nieuwe boek, waar hij al vele jaren aan werkt.
Tonny Roeterdink, een ander studiekring lid vanuit de Larense Heuvelwerkgroep, heeft afgelopen zaterdag van het toneelstukje video-opnames gemaakt. Die worden nog in een filmpje gegoten en om op YouTube geplaatst, zodat ook anderen nog kunnen mee genieten van dit geslaagde evenement. zie filmpje

De Studiegroep afgelopen zaterdag 9 april in de bezoekersschuur van museum De Lebbenbrugge prettig bijeen met een afvaardiging van de Larense Heuvelwerkgroep en met onze nieuwe gast Leo van Dijk. Voornaamste onderwerp is de dit jaar te verschijnen bundel: bespreking van de plannen en van de tot dusver ingeleverde manuscripten. Ook ‘Laren’ werkt enthousiast mee. Onze bundel wordt zeker geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maar belooft echt veel nieuws. Onbekende illustraties, opmerkelijke, vruchtbare invalshoeken voor het werk van Heuvel, over zijn doen en laten, zijn leven en denken, zijn werk als onderwijzer, schrijver, drankbestrijder, kerkbestuurder, vader, echtgenoot, Achterhoeker. Er valt -bijna een eeuw na zijn overlijden- kennelijk nog altijd heel veel te ontdekken. Door samen werken en studeren komen voortdurend weer nieuwe aspecten aan het licht. Besloten is de streef-inleverdatum van de bijdragen van de medewerkers een maand naar voren te halen en te bepalen op 1 juni. Dan is de Studiegroep ook nog in de gelegenheid de bijdragen met elkaar te bespreken, voordat ze op 1 juli binnen moeten zijn bij de drukker.

Een groot deel van de studiegroepleden is op dit moment bezig met het schrijven van artikelen voor een uit te geven boek over Heuvel, het komend jaar. Zo zal o.m. Lex Schaars een artikel leveren rond het thema ‘Heuvel en het dialect’, Henk Harmsen over ‘Heuvel en de Katholieke kerk’ en Dineke Hek over ‘Heuvel en het onderwijs’. Ook mensen buiten de studiekring zullen bijdragen leveren, zoals Aad Eerland, die een dichtbundel over Heuvel voorbereidt en daarover zal schrijven. Daarnaast zal er nog een aantal ongepubliceerde teksten van Heuvel in het boek worden opgenomen.
De Larense Heuvelwerkgroep heeft plannen om op 7 mei 2016 een manifestatie rond Heuvel te organiseren van de Larense werkgroep.
Gerda Stokreef-Braakman brengt in 2017 het tweede boek uit, met o.a. de stamhuizen van de Heuvelfamilie en een beschrijving van de gemeenschap Oolde.
De volgende bijeenkomst van de studiekring is op zaterdag 9 januari 2016 in de Lebbenbrugge.

De ontwikkeling van het Saksisch boerenhuis in drie beelden: 1. Het ‘los hoes’ met afzonderlijke weefkamer en de inspringende banderdeur. 2. Zonder weefkamer, die is verdwenen naar de groot industrie, maar met al een tussenmuur als scheiding tussen mens en dier 3. De laatste, moderne vorm van eind 19e eeuw en gebouwd voor het nieuwe boerenbedrijf. (Uit ‘Bij ons, in ’t land der Saksers’).