Actueel – Oktober 2017

De presentatie van ons Heuvelboek zal op 25 november a.s. plaatsvinden. Het oorspronkelijke plan om twee bijeenkomsten te organiseren, één in op boerderij de Levenkamp en één in Doetinchem bij het Ecal, is gewijzigd. Er zal nu alleen een presentatie op de Levenkamp plaatsvinden. Door het beperkt aantal plaatsen daar, zal deze bijeenkomst alleen voor genodigden zijn.
Graag willen wij u nog eens wijzen op de activiteiten die (gaan) plaatsvinden in het kader van de viering van 350 jaar Achterhoek, waarbij ons studiekringlid Arend Heideman nauw is betrokken. Zie hiernaast bij Persberichten het artikel dat daarover in de kranten is verschenen. Wellicht is het ook een mooie gelegenheid om in het kader daarvan een activiteit rond Heuvel en Sluiter te organiseren.
Tijdens de vergadering van de studiekring, afgelopen 30 september in de Lebbenbrugge, zijn ook een aantal plannen voor de nabije toekomst besproken, zoals het onderzoeken van de mogelijkheid om Heuvel postuum een ere-burgerschap te verlenen en een borstbeeld van hem in de Lebbenbrugge te plaatsen. Ook wordt er bekeken of er in 2018 weer een Heuvel-symposium georganiseerd kan worden.
Tenslotte willen we nog graag verwijzen naar de Heuvelpagina op Wikipedia. Deze is weer vernieuwd.