Artikelen

Op dit deel van de website worden artikelen gepubliceerd die geschreven zijn door leden van de Studiekring.

Derk Jansen (2015), Meester Heuvel leest … en wordt gelezen.

Met aandacht voor de uitgever A.G. Schoonderbeek, die in een notitie in zijn archief (Ede) opmerkt, dat hij graag het Oud Achterhoeksch Boerenlevenhad willen uitgeven en het in grote aantallen verspreiden.(zie: Derk Jansen, Schamel Paradijs, Ede 2018)

Lees hier verder

Derk Jansen (2016), De jonge Hendrik Willem op Ruimzicht.

Ruimzicht was, voor jongens in de positie van Hendrik Willem Heuvel, een vooropleiding voor het Doetinchem ’s gymnasium. Dat was weer een voorportaal voor de universitaire studie theologie. Door heimwee verscheurd bleef hij echter slecht twee dagen op Ruimzicht.

Lees hier verder

Derk Jansen (2016), Onze jaren – Twee vrienden.

Contacten, ontmoetingen, wandelingen e.d. van Hendrik Willem Heuvel en Hilbrandt Boschma, de evangelist van Ruurlo.

Lees hier verder

Derk Jansen (2017), Hendrik Willem Heuvel en Gerrit Velderman.

Velderman kreeg grote bekendheid als vertaler van o.a. Hans Christian Andersen. Velderman werd hoofdredacteur van De Graafschapbode waaraan hij ook bijdragen in dialect leverde. In het artikel zijn opgenomen een tweetal toespraken van Heuvel: bij de 80-jarige verjaardag van Velderman en bij diens overlijden. Het artikel bevat ook een verslag van de omgang tussen Heuvel en Velderman aan de hand van de dagboekaantekeningen van Heuvel.

Lees hier verder

Derk Jansen (2017), Ds. Frits Reitsma en Hendrik Willem Heuvel.

Heuvel was nauw bevriend met ds. Frits Reitsma. Deze stond bekend als een christen-socialistische predikant. De redactie van het christen-socialistische weekblad De Blijde Wereld (1902-1932) twijfelde echter aan het christen-socialisme van Reitsma.

Lees hier verder

Derk Jansen (2018), Bij ons in t’ land der Saksers. Achterhoekse auteurs doorbreken een grens.

 De samensteller van deze bundel, prof. dr. Jan Waterink (1890-1966), theoloog, pedagoog en opgevoed in Overijssel was geboeid door het leven op het platteland, vooral dat van oost Nederland. In de bundel ‘Bij ons in t’ land der Saksers’ nam hij ook een aantal bijdragen van Heuvel op. Het markeert de plaats van Heuvel in de Nederlandse volkskunde.

Lees hier verder

Derk Jansen (2018), Geart Aeilco Wumkes, Eilina Johanna Huizenga Onnekes, Hendrik Willem Heuvel.

In deze bijdrage worden drie volkskundigen gepresenteerd. Bij alle drie zijn regio (respectievelijk Friesland, Groningen en de Achterhoek), bewoners en taal belangrijke richtpunten. Ook wordt aandacht geschonken aan de religieuze overtuigingen van de drie schrijvers, bij voorbeeld op het vlak van de gedachten over het ‘leven na de dood.’

Lees hier verder

Ben Wagenvoort (2020), Vordense Vrienden van H.W. Heuvel

Ben Wagenvoort heeft een interessant artikel geschreven over de Vordense vrienden van H.W. Heuvel. Het gaat dan over M.A. Koerselman en H.J. Krebbers.

Lees hier verderAdvertentie