Biografie Heuvel

In deze puntsgewijze biografie worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Heuvel chronologisch op een rij gezet en waar mogelijk wordt er verwezen naar plaatsen in het werk van Heuvel waar deze datum en/of gebeurtenis een rol speelt. Ook belangrijke werken worden hierin (nog een keer) genoemd. Een overzicht van zijn werk vindt u onder de knop ‘Heuvel’s werk’.

Bronnen:

  • ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994
  • ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.
  • Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijdschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant
  • Archief van Heuvel (nog lang niet volledig bestudeerd)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop ‘Contact’.

Datum Wat Opmerkingen/verwijzing  
1864,

5 augustus

Hendrik Willem Heuvel wordt geboren op de boerderij ‘Blauwhand’ in de buurtschap Oolde bij Laren (Gld). Hij wordt vernoemd naar zijn grootvader H.W. Koelman In eerste verhaal van OAB (januari) wordt Oolde beschreven Grada Koelman en Johan Antony Heuvel
1870 Bezoekt de lagere school in Laren, waar F.D.H. Postel hoofd is Zie zijn beschrijving van F.D.H. Postel (gepubliceerd in Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal, De Tijdstroom, Lochem 1928)
1875,

1 april

Gaat naar de Franse school in Laren
1878,

1 mei-31 jan. ‘81

Verlaat school en gaat als knecht werken op de boerderij van zijn vader Was niet echt succes, blijkt dat hij niet voor dit werk in de wieg is gelegd. Wordt besloten dat hij dominee zal worden
1880, september Hendrik verblijft in deze maand enige dagen op ‘Ruimzicht’ te Doetinchem Heimwee doet Hendrik terugkeren naar Oolde, met de pijnlijke boodschap van Ds. Van Dijk, rector van ‘Ruimzicht’ “Wie zijnZie verder over deze periode artikel Derk Jansen, op deze website onder kop ‘Artikelen’.

Dan besloten om het onderwijs in te gaan.

1881,31 januari

10 mei

Wordt kwekeling bij meester Postel;

Wordt toegelaten op de Normaalschool in Zutphen

heuvel jeugdfoto
1882,11 en 12 september

1 november

Legt met succes het examen voor (hulp) onderwijzer af;

Onderwijzer te Laren

Beschrijving van zijn woning in Laren, de oude pastorie, in
1883,23 maart Doet belijdenis
1886, augustus Krijgt lessen van P.Kat Pzn ter voorbereiding op het hoofdakte-examen
1887,29-30 juli Legt dit examen met succes af
1888 Publiceert voor het eerst in de Lochemse Courant Met het artikel ‘Over de sterren’. Daarna volgen in ’89 en ’90 nog twee artikelen ‘Boschcultuur’ en ‘Larense Kermis’
Sollicitatie Noordijk Graafschap Bode, 13-8-1888
1890,29-30 augustus Slaagt te Wageningen voor het examen Landbouwkunde
2 september Benoemd tot hoofd der school in Gelselaar
Sollicitatie Brinkheurne Blijkt in dezelfde tijd ook gesolliciteerd te hebben naar school in Brinkheurne (Winterswijk) Nieuws van den Dag, 4-8-1890
1891,  29 november Huwelijk met Derkje Wesseldijk;

Behaalt akte Gymnastiek

De Tijd, 22-10-1891
1892, 17 september

17 oktober

Geboorte van hun zoon Johan

Begin eerste Landbouwcursus

Heuvel met vrouw en twee kinderen

H.W. Heuvel omstreeks 1895 te Gelselaar. Met zoon Johan, dochter Dina op schoot bij Derkje Heuvel-Wesseldijk. (Bron: collectie J. Onstenk)

1894, Wordt secretaris van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, afdeling Borculo
1896, juli

september

oktober

Sollicitatie Epe

Zijn aardrijkskundige methode ‘De wijde, wijde wereld’ wordt uitgegeven

De Bijzondere Normaallessen beginnen

Zie Heuvel’s werk

Telegraaf, 29-7-1896

1898,

2 oktober

Geboorte dochter Dina

Sollicitatie hoofd der school Zevenhuizen (Apeldoorn)

1900, ‘De kinderen van het land. Een natuurlijke geschiedenis van het jaar’ verschijnt in 2 delen bij J.B. Wolters in Groningen
1901,

1 oktober

Begin met feuilleton ‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’;

Wordt hoofd van de school in Borculo

1902,17 maart ‘Oud-Gelselaar’ verschijnt
1903, juni

9 augustus

‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’ verschijnt in boekvorm bij J.H. Scheen in Lochem

Geboorte van hun tweede zoon en derde kind Hendrik

1904,

3 januari

28 juni

Wordt diaken aan de Ned.Herv. Kerk van BorculoWordt bestuurslid van het Leesgezelschap in Borculo

Werkt aan ‘Volksgeloof en Volksleven’

Zie zijn herdenkingsrede bij het 100 jarig bestaan van dit Leesgezelschap (december 1924)
1905, 31 december Eerste deel van ‘Volksgeloof en Volksleven’ voltooid
1906,5-7 juni

juli

9  september

Volgt lessen aan de Landbouw (hoge) school te Wageningen;

Medeoprichter ‘Borculo Vooruit’;

Wordt lid van de ‘Geheelonthoudersvereniging’

Graafschap-Bode 25-7-1906

1907, vanaf 19 mei Voorlezer in de kerkEn wordt herkozen tot commissaris van de Volksbibliotheek
1908, vanaf 10 mei Geeft les aan ZondagsschoolNiet benoemd aan Rijksnormaalschool Winterswijk (1890??)
1909,

11 juni

9 0ktober

Het boek ‘Volksgeloof en Volksleven’ verschijnt bij W.J. Thieme, ZutphenGeboorte van derde zoon en vierde kind Gerrit

Het boekje ‘Een vijand van Stad en Land’ verschijnt bij J.H. Scheen, Lochem

1911,12 januari

3 juni

14 november

Het Volkshuis wordt gekocht door Geheelonthouders-vereniging en geopend en

wordt daarin een leeszaal gevestigd

1912, februari Heuvel betrekt nieuw huis n nieuwe school
1913 Eerste ontmoeting met Hilbrandt Boschma en de volkskundige D.J. van der Ven
1914, 9 november e.v. Geeft cursus bemesting op het Leo-Gesticht in Borculo
1915,

8 november e.v.

29 augustus

Geeft weer cursus bemesting op het Leo-Gesticht in BorculoHeuvel wordt voorzitter Anti-oorlogsraad in Borculo

25 jaar in dienst gemeente Borculo en op 1 november herdacht

Graafschap-Bode 27-8-1915

1916,

17 april

18 november

Eerste gids geschreven in opdracht van Misset Uitgeverij Doetinchem ‘Gids voor de Berkelstreek’ wordt uitgegeven

Ontmoeting met H.Odink

Wanneer eerste contact en via wie aan contact Misset gekomen?
1917,24 februari

13 september

Gerrit Velderman wordt 80 jaar

Met Hildebrandt Boschma op de Wildenborch

Gids voor Neede verschijnt

Heuvel, Krebbers en Velderman

Heuvel, Velderman en Krebbers

1918,

4 mei

Onthulling monument Velderman in Terborg‘

Gids voor Twente’ verschijnt bij Misset Uitgeverij Doetinchem

Gids voor Eibergen is voltooid en ook artikel ‘Willem Sluyter van Eibergen’ (7 november). Artikel over Jan Luyken op 21 december van dit jaar voltooid.
Lees inhoud.
Fotograaf Hoetink met wie Heuvel veel werkte
1919,

8 maart-6 april 5-26 juli 27-28/8 en 2/9 vanaf 8 dec

Heuvel volgt cursus over theosofie

Heuvel volgt cursus van dr.Sirks te Zutphen

Volgt Woodbrook cursus in Barchem

Start filosofie avonden

artikel ‘Willem Sluyter van Eibergen’ verschijnt op 16 mei
1920,

1 mei

Benoemd tot ‘berichtgever’ voor Monumentenzorg‘

Gids voor Eibergen en Groenlo’ verschijnt bij Misset Uitgeverij Doetinchem

In het januari nummer van tijdschrift De Tijdspiegel verschijnt artikel over Jan Luyken.

Het Vaderland, 10-1-1920

1921, februari

september en 11 november

Lezingen over ‘Wonderland der Ziel’ (Rekken)

‘Licht over de Graven’ verschijnt bij Wink in Zalt-Bommel

Deze lezing is voor het eerst gepubliceerd in het boek van Derk Jansen, ‘Heuvel hervonden’, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.
Stukken van ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’ verschijnen in ‘Vragen van den Dag’
1924, mei

5 augustus

22 augustus

4 september

december

Openingswoord bijeenkomst Vrijzinnig Hervormden

Heuvel 60e verjaardag

Wordt kerkvoogd

Wordt president-kerkvoogd

100 jarig bestaan van Leesgezelschap Borculo. Heuvel houdt herdenkingsrede

Aantekening: “Ik ben gelukkig geweest”.

Gepubliceerd in Archief 3 van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting (pag.353)

Graafschap Bode 23-5-1924

1925,

7 maart

10 augustus

13 september

27 september

Opstel over J.H. Kolkman ‘Een aantrekkelijk type van Achterhoeksche vroomheid’ verschijnt in ‘Vragen van den Dag’Cycloon treft Borculo. Heuvel betrokken bij allerlei activiteiten ter leniging van de nood en later de opbouw

Met H.Odink naar de Barchemse bergen

Met H.Boschma naar de Rijkenbarg (’s avonds)

Lezing bij Woodbrookers in in Barchem ‘Verscheidenheid van geloof in de Achterhoek’

Oprichting Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’

Brief van Heuvel met aankondiging verschijning OAB

Opgenomen in verzamelbundel ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van Land en Volk’ 1928Schrijft verschillende artikelen over deze ramp (gepubliceerd in o.a. Lochemse Courant en ‘De Branding’ Utrecht). Zie overzicht van zijn werk.

Op 21 november dezelfde lezing in Eibergen

In krantenbericht lezing al in juni??

Nieuwe Rotterdamse Courant, 8-6-1925

Algemeen Handelsblad, 22-9-1925

Graafschap-Bode 5-8-1925

1926,

10 mei

Overlijden Heuvel na een kort ziekbed Meester Heuvel op bankje

Graafschap-Bode 18-5-1926

1927 Oud Achterhoeksch boerenleven
Advertentie