Heuvels werk – Tabel 1 – Gepubliceerd werk van Heuvel tijdens zijn leven

JaartalTitelSoortWaar(in)Opmerkingen
1888Over de sterrenartikelLochemse Courant
1888-10-13 en 1888-10-31
 
1889BoschcultuurartikelLochemse Courant 1889-09-04 en 1889-09-07 
1890Larensche KermisartikelLarensche Courant 1890-08-30
1896De wijde, wijde wereldlesmethodeAardrijkskundige schetsen voor de Volksschool, 3 dln W.J.Thieme, ZutphenLees  PDF (extern)
1899De Poëzie van het SchoolkindlezingVergadering onderwijzers arrondissement Groenlo in Ruurlo
Graafschap Bode 14-10-1899
1900De kinderen op het landOnderwijskundig leesboekjeEen natuurlijke geschiedenis van het jaar, 2 dln, J.B. Wolters, Groningen
29-4-1900 Nieuwsblad van het Noorden
1901Oud-GelselaarboekjeJ.H. Scheen, Lochem 
1903Geschiedenis van het land van Berkel en SchipbeekboekJ.H. Scheen, LochemEr zijn nog aantal herdrukken van dit boekje geweest. De tweede druk nog bij Scheen, Lochem. In 1966 brengt Gijsbers En Van Loon. Arnhem, het uit als Facsimile/reprint, identiek aan de tweede druk uit 1903 (die weer gelijk is aan eerste). Ook daarvan verschijnt nog een tweede druk bij Gysbers & Van Loon, Arnhem, 1981.

 

Zie delpher.nl.

1906SprookjeselementenartikelTijdschrift ‘Nieuw Leven’Weekblad voor onderwijs en opvoeding in school en huis, uitgegeven via W. Hilarius Wzn. Almelo 1904-1906
1907G.VeldermanartikelGraafschap Bode 
 Kinderspelen in het Oosten van Gelderland en OverijsselartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’Uitleg Vragen van den dag

 

Lees Artikel 1 (extern)
Lees Artikel 2 (extern)

1909Een vijand van Stad en LandboekjeJ.H. Scheen, Lochem 
 Volksgeloof en Volksleven

 

Advertentie in Nieuwe Rotterdamse Courant 7-10-1916

boekW.J. Thieme, Zutphen

Dit boek beleeft een herdruk, in nieuw jasje, bij Gijsbers & van Loon, Arnhem, 1978 als facsimile-herdruk van Thieme, Zutphen, 1909. Zie delpher.nl.

1911Gezegend ouderhuis

 

(onder pseudoniem Joh. Patricius)

boekjeL. Hansma, AssenStukken hiervan zijn verschenen in ‘Letteroogst 2’ over Heuvel, H.Krosenbrink, Doetinchem 1994
1912Een 60-jarige (over H.J. Krebbers)artikelZutphense Courant 
 Ds. KalckhofartikelLochemse Courant 
Elizabeth Maria Overdorp-Post (22 nov. 1755 – 3 juli 1812)artikel Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en omstreken van woensdag 3 juli 1912, nr. 2152, 2e blad.
1913Elizabeth Maria Post 1755-1812. Haar leven en geschriften.boekjeJ. Dusseau, Epe; Met voorwoord en aanteekeningen van J.A. Prins. 
 Het WonderartikelTijdschrift ‘Opwaarts’ 
 De Fransche tijd in den AchterhoekartikelLochemse Courant 
 Neede voor 100 jaren   
 Kijkjes in de 18e eeuw (Borculo)artikelLochemse Courant 
 Langs de BerkelartikelTijdschrift ‘Eigen Haard’
 Enter, een klompenmakersdorpartikelTijdschrift ‘Eigen Haard’
 De FijnenartikelTijdschrift ‘De Hervorming’ 
1914Over Pinus SylvestrisartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’

 

Lees Artikel 1 (extern)
Lees Artikel 2 (extern)

 Op het land (Schöppert)artikelTijdschrift ‘Eigen Haard’ 
 De LebbenbrugartikelTijdschrijft ‘Op de Hoogte’

 

Lees Artikel (extern)

 God in de NatuurartikelTijdschrift ‘Opwaarts’ 
 AltstätteartikelTijdschrift ‘Eigen Haard’ 
1915In en om HaaksbergenartikelTijdschrift ‘Eigen Haard’ 
 Bij ‘t OoievaarsnestartikelTijdschrift ‘Eigen Haard’ 
 In de binnenlanden van TwenteartikelTijdschrift Áarde en haar Volken’ 
1916De SterrenhemelartikelLochemse Courant 
 Bezwaren tegen de den geest der eeuw op taalgebiedartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’Dit artikel is opgenomen in ‘Letteroogst 2’ over Heuvel, H.Krosenbrink, Doetinchem 1994

 

Lees Artikel (extern)

 Gids voor de BerkelstreektoeristengidsMisset, Doetinchem 
 Herinneringen aan MoederartikelTijdschrift ‘Licht en Liefde’ 
 ZondagsvredeartikelTijdschrift ‘Opwaarts’ 
1917Gids voor NeedetoeristengidsVVV, Neede 
1918Gids voor TwentetoeristengidsMisset, Doetinchem
 Daor is niksartikelTijdschrift ‘Opwaarts’ 
 Langs de Hierderbeek en aan het strand der ZuiderzeeartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’Lees Artikel (extern)
1919Borculo in de eerste helft van de 19e eeuwartikelLochemse Courant 
 Uit Holten’s verledenartikelLochemse Courant 
 Gids voor Opper- en Neder-Veluwe, 2 dlntoeristengidsMisset, Doetinchem 
1919 – 1920Twee merkwaardige Geerdink’s (1. De reiziger 2. De zendeling)artikelenLochemse Courant 
 Willem Sluyter van EibergenboekjeHeinen, Eibergen Zie delpher.nl.
1920De Vragender Kapel en omgevingartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ als ‘De Ruïne der Kapel van Vragender en haar omgeving’. Zie tabel 2.

 

Lees Artikel (extern)

 Gids voor Eibergen en GroenlotoeristengidsMisset, Doetinchem 
 Uit het leven van den Graafschapschen adelartikelLochemse Courant 
1921Licht over de Graven

 

Advertentie Nieuwe Rotterdamse Courant 30-12-1922

boekje over ‘innige vroomheid’Wink, Zaltbommel

 

Zie Stadsbibliotheek Zutphen en delpher.nl.

Oud boerenleven in den AchterhoekartikelVragen van den dagLees Artikel (extern)
1921Jan LuykenartikelTijdschrift ‘De Tijdspiegel’
Vaderland, 18-1-1921
1921 – 1922Oud-Boerenleven in den Achterhoek

 

Vier verhalen

 1. Hein-Oom
 2. Een reizende Koek-bakker
 3. Van een oud huis en een millioenenerfenis
 4. Jan-Oom
verhalenTijdschrift ‘Vragen van den dag’Lees Artikel 1 (extern)
Lees Artikel 2 (extern)
Lees Artikel 3 (extern)
Lees Artikel 4 (extern)

 

Alle vier verhalen zijn later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 

Het Vaderland, 23-8-1921

1922Achterhoeksche dichtersartikelenLochemse CourantOver drie dichters

 

 1. Meester Haarman
 2. Jan ten Arve
 3. J.H. Dollekamp
1923Wat ik zag en hoorde in het Duitsche LandartikelLochemse Courant 
 Achterhoeksche menschen in AmerikaartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 

Lees Artikel 1 (extern)
Lees Artikel 2 (extern)

1924Herinneringen aan GiethoornartikelLochemse Courant 
 Joh. PicardtartikelLochemse Courant 
 De scheper van de RutbeekartikelLochemse Courant 
 Herinneringen aan WalcherenartikelLochemse Courant 
 Dagboek van Jacob van LooartikelTubantia 
1925Een aantrekkelijk type van Achterhoeksche vroomheid (J.H. Kolkman)artikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’
Het Vaderland, 5-2-1925
Lees Artikel 1 (extern)
Lees Artikel 2 (extern)

 

Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 De Ramp van 10 Aug. 1925artikelTijdschrift ‘De Branding’ Utrecht 
 De oude Hervormde kerk van BorculoboekjeJ.H. Scheen, Lochem

Zie delpher.nl.

 Wat de menschen van de Ramp vertellenartikelLochemse Courant 
 Bij ons in het land der Saksers
Twee verhalen opgenomen

 

1. Hoe Meester van Wijngaarden zijn land zag

2. Wat van Oud-Borculo door de Ramp verloren ging

boekRuys, Utrecht 6-3-1926
Lees bij delpher.nl
 
 1. De Vlier
 2. De Kruudhof
 3. Meidag
 4. Allerzielen
 5. Sprookjes
 6. Middewinter
artikelenTijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 
 Almanak voor den Achterhoek en het SchipbeekdalartikelZonnewijzer (Tijdstroom??), Lochem 
1925Het GeheugenlezingVergadering onderwijzers arrondissement Groenlo
Graafschap Bode 13-2-1925
1925De SterrenhemellezingVoor ‘Elck Wat Wils’
Graafschap-Bode 24-11-1925
 Verscheidenheid van godsdienstig leven in de AchterhoeklezingWoodbrookers Barchem
Nieuwe Rotterdamse Courant, 8-6-1925
 Borculo en zijn omgevingartikelFeestgids voor het Groot Nationaal Muziekcon-cours 
1926Hans Christiaan AndersenartikelTijdschrift ‘Vragen van den Dag’
Aankondiging in het Vaderland van bijdrage op Heuvel’s sterfdag 10-5-1926

 

Lees Artikel (extern)

 Aan den WaterkantartikelTijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 
 Over het VolksliedartikelTijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 
 Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

 

 1. Inleiding
 2. De Maanden
 3. Jaaroverzicht
 4. Het Ravennest
 5. De laatste Berkelschipper
 6. De Sprakels van Goor
 7. De laatste ooievaars in ‘t Berkeldal
artikelenDe Tijdstroom, LochemHet verhaal 5. Is later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schets