Heuvels werk

In Tabel 1 staat werk van Heuvel dat tijdens zijn leven is gepubliceerd. Het geeft een indruk van hoe werkzaam zijn leven is geweest, maar ook hoe breed zijn interesses en kennis rijkten. Naast zijn gezin en al zijn taken en functies, vond hij de tijd om een breed palet van thema’s en onderwerpen te onderzoeken en te beschrijven.

Ga naar Tabel 1 – Gepubliceerd werk van Heuvel tijdens zijn leven.

In Tabel 2 staat wat er van zijn hand verscheen na zijn dood. Er verschenen nog heel wat van zijn artikelen, soms in boekvorm, en natuurlijk een van zijn meest bekende werk ‘Het Oud-Achterhoeksch Boerenleven’.

Ga naar Tabel 2 – Postuum gepubliceerd werk van Heuvel.

Bronnen:

  • ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994
  • ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.
  • Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijdschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant
  • Archief Heuvel (moet nog verder worden onderzocht)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop Contact.

Dagboeken

Uit het privéarchief van de familie Heuvel zijn o.a. dagboeken van Hendrik Willem Heuvel beschikbaar. Personen die inzage willen hebben in deze dagboeken voor serieuze onderzoeksdoeleinden kunnen contact opnemen met ons via knop Contact. Inzage is onder voorbehoud.

Advertentie