Over Heuvel

Hier vindt u een (incompleet) overzicht van datgene wat er over Heuvel als persoon en zijn werk sinds zijn overlijden is gepubliceerd in boekvorm, (kranten- of tijdschrift) artikelen. Maar ook over allerlei activiteiten die rond zijn persoon en werk zijn georganiseerd.

Bronnen:

  • ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut / Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994
  • ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut / Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.
  • Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijdschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant
  • Archief Heuvel (moet nog verder worden onderzocht)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop Contact.

Jaar Titel Soort/wie Opmerking
1926 Meester Heuvel herdacht Gedenkbundel, Lochem Samengesteld door H.Boschma en H.Odink
1928 Meester Heuvel als folklorist Artikel in programmaboekje van Graafschapse Folkoredag , 25 augustus Schrijver?
De Lebbenbrugge en Meester Heuvel Schrijver?
1964 Herdenking Heuvel’s 100e geboortedag in Laren Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1964 Bijdragen van J.E. Koeslag en H.Odink en mr. H.J. Steenbergen
Heuvelherdenking in Laren trok grote belangstelling Overijselse Courant, 7 augustus
1972 De dialectschrijver Heuvel Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1972 Bijdrage van H.Krosenbrink Lees inhoud
1979 De humor in Meester Heuvel’s OAB en ‘Gedroogde Kruiden’ van Frits Reuter. Een vergelijking. Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1979 Bijdrage van dr. W.H.N. Addink Lees inhoud
1985 Meester Heuvel Lied over Heuvel Verschenen op cd “Terug naor de Blauwhorst’ Van Gessel, Bergherdieck 2009
1994 H.W.Heuvel, 1864-1926 Deel 2 van serie ‘Letteroogst’ Uitgegeven door Staring Instituut / mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994
2006 Hendrik Heuvel, een bijzonder mens Gedenkboekje ter gelegenheid van herdenking van Heuvel’s 80e sterfdag Gezamenlijke uitgave van Historische Vereniging Borculo, Meester H.W.Heuvelstichting en het Staring Instituut, Doetinchem 2006 Samenstelling Ben van Dijk en Stef Grit.

Op 13 mei was er een herdenkingsbijeenkomst in Borculo waar de bijdrage in boekje werden gebracht (behalve die van Derk Jansen), met daarna nog een borrel op de Lebbenbrugge, waar een tentoonstelling rond leven en werk van Heuvel was ingericht

2009 Heuvel hervonden Boek, Derk Jansen Uitgegeven door Staring Instituut en mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009

In dit boek is de nooit eerder gepubliceerde tekst van ‘Wonderland der Ziel’ opgenomen

2013 Vorming studiekring Heuvel Op initiatief van Derk Jansen, met als thuisbasis de Lebbenbrugge, Borculo. Op homepage van deze site vindt u meer over doel en wat van deze studiekring en haar leden

Lezing van initiatiefnemer studiekring Derk Jansen

2014 Tentoonstelling ‘Meester H.W.Heuvel, 150 jaar’ in Laren Tentoonstelling in Kulturhus in Laren Georganiseerd en samengesteld door de Larense Heuvel Werkgroep m.m.v. het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem
Symposium rond Heuvel’s 150e geboortedag Gelselaar, 4 oktober Georganiseerd door studiekring Heuvel met lezingen, muziek en wandelroute (ganzen) in Gelselaar

Zie uitgebreide info (programma, lezingen e.d.) over dit symposium onder knop ‘symposium Gelselaar’)


Veel belangstelling voor symposium
Jaarboek Achterhoek & Liemers, 38 Jaarboek , uitgegeven door Mr. H.J. Steenbergenstichting, november 2014 De bijdragen van een aantal leden van de Studiekring Meestrer Heuvel, die ook tijdens het Heuvelsymposium zijn gebracht, zijn opgenomen in dit nummer van het Jaarboek, waarin, naast de Eerste Wereldoorlog, ook speciaal aandacht wordt besteed aan Meester Heuvel.
De artikelen zijn ook te vinden op deze site onder de knop ‘Artikelen’.
 

 

Meesterpad, een Heuvel wandelroute Een wandelroute van een halve kilometer door Gelselaar, langs plekken die te maken hebben met het werk van en de persoon Heuvel
 

2017

In het voetspoor van meester Heuvel Boek, met artikelen over en van meester Heuvel. Geproduceerd door leden studiekring meester Heuvel en uitgegeven door Mr.H.J.Steenbergenstichting, november 2017 Na het georganiseerde symposium rond leven en werk van meester Heuvel in Gelselaar,2014 is dit boek een twee product van de studiekring. Vanuit een breed scala aan invalshoeken zoals bijvoorbeeld zijn gebruik van het dialect, zijn heimwee, zijn kijk op het katholicisme, zijn relatie met fotograaf Hoetinck of waar zijn filosofische wortels liggen. Maar ook met, letterlijk in zijn voetspoor, wandelingen door Gelselaar en Borculo in de tijd dat Heuvel daar leefde en werkte.