Symposium Heuvel

Symposium Heuvel Studiekring meester Heuvel

In samenwerking met De Heuvelstichting; de Vereniging van Vrienden van de Lebbenbrugge; het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft op zaterdag 4 oktober 2014 de Studiekring Hendrik Willem Heuvel een symposium in het dorp Gelselaar, zaal Florijn georganiseerd, waar meester H.W. Heuvel van 1890 tot 1901 onderwijzer was en zijn schrijverscarrière begon. Maar ook ter gelegenheid van zijn 150 geboortedag.

Een aantal leden van de studiekring gaf een lezing (o.a. Henk Harmsen over Rossegger, Derk Jansen over de mystiek bij Heuvel, Dineke Hek over zijn onderwijsmethode ‘De wijde, wijde wereld’), een ander (Arend Heideman) werd geïnterviewd en er was muziek (André van Gessel). Dit alles was grotendeels gebaseerd op artikelen die de studiekringleden hadden geschreven voor het Jaarboek Achterhoek&Liemers. In nummer 38, jaargang 2014 zijn deze artikelen opgenomen.

Het programma die dag zag er als volgt uit:

10.00 ontvangst met koffie/thee en krentenwegge
10.30 woord van welkom en introductie door René Nijhof
10.45 beeldverhaal Arend Heideman ter inleiding op wandeling met Heuvel als gids
11.00 wandeling door het dorp Gelselaar

11.45 pauze met koffie/thee

12.00 Henk Harmsen: Heuvel en Peter Rosegger
12.20 Dineke Hek: ‘De wijde, wijde wereld’: het onderwijs van Heuvel

12.45 lunch

13.45 André van Gessel interviewt Arend Heideman over:
‘Heuvel in Gelselaar (1890-1901)’, met aansluitend kort muzikaal
intermezzo André van Gessel
14.15 Derk Jansen: De mystiek bij meester Heuvel
14.35 André van Gessel: lezen in Oud-Achterhoeksch Boerenleven
15.00 sluiting

Aansluitend was er een receptie: in de geest van Heuvel, dus zonder alcoholische dranken.
Een geslaagde dag met ongeveer 120 belangstellenden.

Hieronder nog enkele foto impressies

Derk Jansen houdt zijn lezing

Dineke Hek over ‘de wijde, wijde wereld’

Henk Harmsen vertelt over zijn zoektocht naar Rosegger

André van Gessel interviewt Arend Heideman over Heuvel en Gelselaar

Lex Schaars informeert of er genoeg wordt verkocht

André van Gessel zingt ‘Meester Heuvel’

Advertentie