Uitleg ‘Vragen van den dag’

C.L.Brinkman, Amsterdam, 1886, Vragen van den dag Stelde zich ten doel de moderne wetenschap aan het grote publiek uit te leggen en de blik op verre werelddelen te verbreden. De ondertitel van Vragen van den dag luidde: ‘Populair tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz’. Het tijdschrift stelde zich ten doel de moderne wetenschap te populariseren en voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Vragen van den dag bevatte ook veel reportages uit de overzeese gebiedsdelen. Drijvende kracht achter Vragen van den dag was hoofdredacteur en geograaf Hendrik Blink (1852-1931), die persoonlijk vele pagina’s vulde over de meest uiteenlopende onderwerpen. De afleveringen bevatten artikelen over allerlei actuele en praktische zaken. In de eerste jaargang ging het bijvoorbeeld over de ‘Invloed van jeneverdrinken op eetlust’, de ‘Voedingswaarde van paardenvleesch’ en over een ‘Middel tegen zwarte vliegen’. In de tweede jaargang boog men zich over de ‘Bepaling van het oogenblik, dat een schaatsenrijder den eindpaal voorbij snelt’. In een speciale rubriek konden de lezers zelf hun ‘Vragen van de dag’ stellen. Het blad is daarom een uitstekende bron om te onderzoeken waarover men zich rond 1900 druk maakte. Vragen van den dag was een venster op de wereld. Het maandblad bevatte bijzonder veel reisverhalen over verre landen.